Verwijzen naar Buurtbemiddeling

Naast inwoners zelf kunnen ook organisaties zoals woningcorporaties, politie, gemeente en hulpverleners Buurtbemiddeling inschakelen.

Waarom niet zelf bemiddelen?

Waarom zou u ons inschakelen en niet zelf gaan bemiddelen? Door inzet van Buurtbemiddeling kunt u als professional uw werk blijven uitvoeren. Buurtbemiddeling heeft geen belang en buren zien organisaties wel als belanghebbenden. Dit maakt een groot verschil en kan weerstand oproepen. Een bemiddelaar of een agent voor de deur kan een hele andere reactie oproepen. Ook een eventuele vertrouwensrelatie met personen wordt op deze manier niet op het spel gezet of vertroebeld. Zo kunt u als verwijzer uw werk blijven doen, zonder partij te kiezen voor personen.

Wat betekent dit voor de verwijzer

Voor u als verwijzer betekent dit dat u desbetreffende personen op de hoogte moet stellen dat u buurtbemiddeling wilt inschakelen. Pas als zij daar toestemming voor geven mag u de gegevens aan ons doorspelen. Ook kunt u adviseren dat desbetreffende persoon zelf contact opneemt met ons. Maar mocht deze drempel te hoog zijn voor deze mensen, dan mag u, na toestemming van deze personen, ons ook benaderen.

Wanneer zet je buurtbemiddeling in?

 • Geluidsoverlast
 • Pesterijen en intimidatie
 • Tuin en grondgeschillen
 • Overlast kinderen
 • Overlast huisdieren
 • Schelden en roddelen
 • Stankoverlast
 • Vuilnis en rommel
 • Parkeeroverlast
 • Discriminatie

Welke conflicten zijn niet geschikt?

 • Buitensporige agressie
 • Conflicten rond alcohol en drugsverslaving
 • Crisissituaties
 • Conflicten binnen een familie
 • Psychiatrische problematiek
 • Lopende rechtsprocedure
 • Multiproblematiek
 • Slepende conflicten

Belangrijk om te weten

Voor u is het ook belangrijk om te weten, dat als een zaak wordt aangemeld bij buurtbemiddeling, dat dit betekent dat de zaak is overgedragen. U krijgt door of de melding geschikt is of niet en of de melding wordt opgepakt door buurtbemiddeling. Er wordt niet inhoudelijk ingegaan op de melding en er wordt geen informatie uitgewisseld. Wel krijgt u bij einde traject door of de melding succesvol is opgelost of niet. Bewoners die op eigen initiatief melden worden niet bekend gemaakt bij corporaties en / of andere instanties mits de bewoners zelf buurtbemiddeling verzoekt om dit wel te doen. Dit in het kader van geheimhoudingsplicht.