Tips om conflicten te voorkomen

In een buurt waar bewoners elkaar gedag zeggen en elkaar een helpende hand bieden, is het fijner en veiliger wonen. Helaas komen burenruzies in de beste buurten voor. Een conflict met uw buren? Laat het niet uit de hand lopen! Soms door een kleine irritatie die niet uitgesproken wordt.

Kinderen die op straat spelen, een hond die blaft of een buurman die aan het klussen is. Het zijn normale geluiden die bij het dagelijks leven horen. Heeft u het idee dat uw buren buitensporig veel geluid maken? Probeer er dan met hen over te praten.

Bent u net verhuisd of krijgt u zelf nieuwe buren? Maak dan kennis met elkaar. Als u elkaar kent, kunt u makkelijker kleine ergernissen met elkaar praten. U kunt ook eens vragen of de buren last hebben van u.

U wilt overlast in de toekomst voorkomen. Maak hierover met uw buren concrete afspraken. U kunt van te voren al mogelijke oplossingen voor de overlast bedenken. Zo kunt u tijdens het gesprek al wat ideeën aandragen.

Als u een klacht met uw buren wilt bespreken, doe dit dan op een rustige manier. Ga nooit in gesprek als u boos bent. Als uw buren boos worden, is het belangrijk dat u rustig blijft. De kans is dan groter dat uw buren ook weer rustig worden.

Lukt het ondanks alles niet om tot een oplossing te komen, dan kunt u een (buurt)bemiddelaar inschakelen. De ervaring leert dat een burenconflict dat niet snel wordt opgelost, vaak een slepend conflict wordt