Hoe werkt het?

 • U neemt contact op met de coördinator Buurtbemiddeling en legt uit wat er aan de hand is.
 • Als het conflict bemiddelbaar is, schakelt de coördinator twee bemiddelaars in.
 • Als het conflict niet geschikt is dan kan de coördinator u doorverwijzen.
 • De bemiddelaars gaan eerst in gesprek met de melder. Vervolgens gaan zij in gesprek met de betreffende buur. Daarna volgt het bemiddelingsgesprek met beide buren en bemiddelaars.
 • De bemiddelaars zorgen ervoor dat het gesprek goed verloopt en zorgen ervoor dat er afspraken worden gemaakt.
 • Na enkele weken nemen de bemiddelaars contact op met beide buren om te vragen of de afspraken worden nagekomen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Beide buren nemen vrijwillig deel.
 • U bent bereid om met elkaar te praten.
 • U bent bereid om na te denken over een oplossing die voor beide
  buren aanvaardbaar is.
 • U bent bereid om zich aan deze afspraken te houden.